Hizmetler

Sizin için hizmetlerimiz

Pest Kontrol Hizmetlerinde Dünya Standartları

DOĞA PEST CONTROL, WHO (Dünya Sağlık Örgütü), FDA (Amerika Gıda ve İlaç Dairesi), EPA (Çevre Koruma Birliği) ve FIFRA (Federal Insectisit, Fungisit ve Rodentisit Birliği) ve uluslararası bir çok bağımsız kuruluşların kuralları ve standartları ile birebir uyum içerisinde, hizmet verdiği tüm işletmelerin ve alanların özelliklerini, hassasiyetlerini dikkate alarak en üst standartlarla faaliyet göstermektedir.

Farklı Uygulama ve Teknolojiler

DOĞA PEST CONTROL, çevre ve insan dostu yaklaşımı ile insanların yaşadığı, gıdanın bulunduğu ve üretildiği iç mekanlarda, zehirli maddeleri, kalıcı, kokulu, ortamda buharlaşan, yüzey oluşturan ilaçları ve spreyleme, sisleme, dumanlama gibi yöntemleri kullanmaz. Bu nedenle, insanların bulunduğu ve gıdanın üretildiği kapalı alanlarda ilaç pompaları ile insan ve çevre sağlığını tehdit eden kimyasallarla sprey uygulamalar yapılmamalıdır. Kemirgen mücadelesi için üretim alanların tamamında zehir içeren maddeler kullanılmaz. Organik fosfor içeren, repellant (itici ve kokulu, sinir sistemini olumsuz etkileyen) kimyasallar standartlarımızda yoktur. DOĞA PEST CONTROL, kimyasal mücadele yerine zararlıların barınma ve beslenme ve çoğalma olanaklarını ortadan kaldırmaya yönelik önleyici (proaktif), faaliyetleri esas almaktadır.

Özel Bir Hazırlık ve Zaman Gerektirmeyen Uygulamalar

DOĞA PEST CONTROL, tamamen farklı ve yöntemleri ile sizlere • Günlük yaşantınızı hiç bir şekilde değiştirmenize • Ev ve iş yerinizi terketmenize, • Üretim faaliyetlerinize ara vermenize • Özel bir zaman ayırmanıza • Hazırlık yapmanıza gerek kalmadan ilaçlama ve koruyucu hizmetlerimizi almanızı sağlamaktadır.

Hizmet Alan Birimlere Maaliyet Avantajı

DOĞA PEST CONTROL ' ın operasyonları, ilaçlamaları ve koruyucu hizmetleri öncesinde ve sonrasında spesifik bir zaman ve hazırlık yapılmasına gerek yoktur. DOĞA PEST CONTROL standartlarında, gündüz mesai saatleri içersinde hizmet alabilecek, dolayısı ile odaların ve ofislerin boşaltılmasına, özel bir hazırlık yapmanıza, mesai ücreti ödeyerek eleman tahsis etmenize, hizmetimiz sonrası özel bir temizlik ve havalandırma yapmak gibi zorunluluklara gerek duymayacaksınız.

Eğitimli Uzman Teknik Elemanlar ve Kalite Güvence, Denetim Sistemi

Şirketimizde çalışan tüm teknisyenlerimiz ve çalışanlarımız özel olarak eğitilmekte ve sertifikalandırılmaktadır. Bu eğitim faaliyetleri, eğitim programlarımız dahilinde yürütülmektedir. Periyodik ve sürekli olarak eğitilen elemanlarımız, aynı zamanda iş başında ve sonrasında da kalite güvence ekiplerimizce denetlenmektedir. Şirket merkezimiz ABD' den gelen uluslararası Üst kalite denetim ekipleri, şirketimizi ve uygulamalarımızı, standartlarımıza bağlılığımızı ve hizmetimizin niteliğini sürekli olarak denetlemekte, hizmet verdiğimiz işletmelerdeki başarılarımızı test etmektedir.

En Kapsamlı Sistem ve Tedaviler

DOĞA PEST CONTROL uygulamaları, arındırma sistemi kapsamında, tüm zararlıları içermektedir. Uygulamalarımızda spesifik her zararlı türü için farklı koruyucu önlemler gerçekleştirilmektedir. Doğamız için gerekli, hedeflenmeyen ve yararlı canlılara zarar vermeyecek, doğal dengeleri bozmayacak uygulamalar ana hedefimizdir.

Yazılı Şirket Standartları

Teknisyenlerimizin, denetim ekiplerimizin ve şirketimizin tüm operasyon ve işlemleri uluslararası yazılı standartlarımıza uygun olarak sürdürülmektedir. Bu yazılı standartlar çerçevesinde DOĞA PEST CONTROL uygulama alanlarında faaliyet gösterdiği standart hizmetler vermektedir. Yazılı standartlarımız, bizlere uygulamalarımızda standartları ve bütünlüğü sağlamaktadır

Kimyasal Uygulamaların Dışında Yeralan Diğer Standart Uygulamalar

Uygulamalarımızda maksimum başarı hedefi, hiçbir zararlının olmayacağı ortamları sağlamak ve bunu belgelemektir. Bu amaca yönelik olarak hizmet verilen müşteriler denetlenmekte, standartlarımız yerinde kontrol edilmekte ve gerekli fiziksel önlemler, hijyen ve sanitasyona yönelik öneriler getirilmektedir. Bu faaliyetler sonucunda, gereklilikleri yerine getirmiş firmalar ve hiç bir zararlının olmadığı ortamlar "PEST FREE" olarak belgelendirilmektedir

Önleyici Tedbirler

DOĞA PEST CONTROL, önleyici tedbirlerin gerçekleştirildiği proaktif pest kontrol yöntemlerini uygulamaktadır. DOĞA PEST CONTROL hizmet anlayışında, sadece kimyasal bir mücadele yer almamaktadır. Hizmetlerimiz sırasında, her türlü çevre zararlılarının ortamlara olası giriş ve ortamda barınma olasılıkları, olası risk alanları tespit edilmekte, tespit edilen her türlü fiziksel ve mekanik önlemler ayrıca raporlanmaktadır. Aynı şekilde, zararlıların ortamlarda barınma olanaklarını kolaylaştıran sanitasyon ve hijyen sorunları da tespit edilmekte, bu sorunları giderici tavsiyelerde ve gerektiğinde uygulamalarda bulunulmaktadır.

Sık ve Periyodik Hizmet

DOĞA PEST CONTROL, hiç bir zararlının olmadığı ortamlar elde etmek amacı ile kimyasal madde kullanımından daha çok, hizmet verdiği tüm işletmelere, periyodik dönemlerde, daha sık ve kapsamı daha geniş hizmet vermeyi tercih etmektedir. Periyodik hizmetlerimiz ile hiç bir zararlının olmadığı ortamlar elde edilmekte, herhangibir sorun karşısında ücretsiz hizmet verilmektedir.

Müşteri Memnuniyeti

DOĞA PEST CONTROL, müşteri memnuniyetini ilk öncelik olarak hedefleyen bir hizmet anlayışını benimsemektedir. Hizmet vermeye yeni başladığımız müşterilerimizde mevcut sorunları bitinceye kadar sık ve sürekli hizmet verilmektedir, hizmet alan müşterilerimiz herhangibir sorun yaşadığında ücretsiz olarak en geç 24 saat içerisinde hizmet almaktadır

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

DOĞA PEST CONTROL; bünyesinde oluşturduğu "Kalite Sistemleri ve Eğitim Birimi" ve uzman personeli ile; "pest, pest kontrol yöntemleri, Entegre Pest Kontrol Yönetimi, Pestisitler" gibi konu başlıklarında güncellenmiş bilgileri takvime bağlı bir eğitim programı kapsamında müşterileri ile paylaşmaktadır. Aynı zamanda müşterilerimizin "HACCP, ISO 9001, GMP, Gıda Güvenliği, Genel Gıda Mikobiyolojisi, Hijyen & Sanitasyon uygulamaları" gibi konu başlıklarında eğitim alternatifleri de sunmaktadır. Yapım aşamasında olan işletmeler için standart gereklilikler konusunda danışmanlık hizmeti de verilmektedir.

Raporlamalar

Personelimiz, gerçekleştirdiği hizmetlerin sonunda, karşılaştığı sorunları, yaptığı işlemleri, tespit ettiği gerekli önlemleri, tavsiye ve önerilerini servis raporlarında belirtmektedir. Yapılan tüm uygulamalar ve kurulan tüm sistemler, daha sonra detaylı olarak "hizmet raporları" ından takip edilebilmektedir. Endüstriyel işletmeler için gerekli tüm standart raporlamalar bu raporlarımıza ilave olarak müşterilerimize sunulmaktadır.

Mali Mesuliyet ve Mesleki Kaza Sigortası

Faaliyetlerimizin tümü 3.kişi mali mesuliyet sigortası ve mesleki kaza sigortası kapsamında yürütülmektedir. Karşılaşılması arzu edilmeyen ancak olası tüm zarar ve ziyan bu sigortalarımız kapsamında giderilmektedir.

Denetleyebilme Olanağı

Tüm faaliyetlerimiz, müşterilerimizin veya bir diğer denetim şirketinin denetimlerine açık olarak ve buna olanak verecek şekilde sürdürülmektedir. Kullanılan araç ve ekipmanlar bu çerçevede düzenlenmekte, tüm form ve dökümanlar müşterilerimize sunulmaktadır.

DOĞA PEST CONTROL Arındırma Sistemi

Bu sistem DOĞA PEST CONTROL hizmetlerinin en kapsamlı olanıdır. Her türlü çevre zararlılarına engel olma, kontrol etme ve yönetme, spesifik çevre zararlıları ile mücadele etme ve barınma alternatiflerini kaldırmaya yönelik her türlü planlı faaliyetleri ve garantili hizmet sürecimizi kapsamaktadır. Bu sistem dahilinde gereksinimi duyulan tüm fiziksel ve mekanik önlemlerin tarafımızdan belirlenmekte, birimlerinize ve sizlere bunlar bildirilmekte, bunların hayata geçirilmesi, gerekli eğitimlerin verilmesini, önerilerimizin ve çalışma sistemlerimizin bir takım çalışması mantığı ile tamamen uygulanması durumunda, tüm müşterilerimiz DOĞA PEST CONTROL hizmetlerinden ve ayrıcalıklarından yararlanabilmektedirler. Bu sistem kapsamında gereken tüm büyük tamir gereksinimleri ve önlemler tespit edilip bildirileceği gibi ücreti karşılığı ekiplerimizce de gerçekleştirilmektedir.

DOĞA PEST CONTROL Bakım Sistemi

DOĞA PEST CONTROL bu hizmet sisteminde sadece talep edilen spesifik zararlılara karşı tedavi ve koruyucu bakım ve mücadele hizmeti vermeyi taahhüt etmektedir. Örneğin sadece kemirgen, yürüyen zararlı veya birkaç tür zararlı için aynı anda önerilebilecek tedavi ve bakım hizmeti bir paket olarak sunulmaktadir. Periyodik olmayan hizmet talepleri bu başlık altında değerlendirilmektedir.

Konutlar ve açık alanlar

Apartmanlar, daireler, müstakil evler ve villalar, siteler